Zespół

Zarząd Fundacji:

Paweł Głogowski – Prezes

Lidia Zalewska – Wiceprezes

Rada Fundacji:

Marta Frankiewicz – Przewodnicząca

Agata Zalewska – Wiceprzewodnicząca

Anna Matz

Anna Szczodrowska

Mikołaj Musielak