Podsumowanie roku szkolnego 2013/2014

22 czerwca 2014 Szkoła

Ku końcowi zbliża się kolejny rok szkolny, który był dla nas niewątpliwie czasem dalszego rozwoju. Jeszcze w 2013 nawiązaliśmy współpracę z nową szkołą (SP 82), a także Domem Dziecka nr 3 w Poznaniu.

Co najważniejsze, w tym roku szkolnym udało nam się nawiązać współpracę z rekordową liczbą wolontariuszy – 71! Dzięki ich większemu zaangażowaniu, w roku szkolnym 2013/2014 aż 56 uczennic i uczniów skorzystało z indywidualnych spotkań oraz szeregu dodatkowych atrakcji, które organizowaliśmy równolegle. Po raz pierwszy od rozpoczęcia naszej działalności prowadziliśmy dokładny spis liczby spotkań, który uświadomił skalę naszej działalności. W 2013/2014 nasi wolontariusze odbyli prawie 900 indywidualnych „lekcji” z Juniorami.

Co więcej, przez ostatni rok szkolny zorganizowaliśmy 12 warsztatów o najróżniejszej tematyce oraz 5 wycieczek. Wśród nich był wyjazd do Torunia z okazji Dnia Dziecka, który stanowił końcoworoczną nagrodę dla najbardziej aktywnych dzieci.

Nie możemy oczywiście zapomnieć o naszych dwóch spotkaniach świątecznych – w SP 40 i SP 66.

2014 rozpoczął czwarty rok naszej działalności. W przyszłym roku jubileusz! Zanim jednak do niego dojdzie, należą się ogromne podziękowania dla wszystkich naszych wolontariuszy, ze szczególnym wyróżnieniem tych najbardziej aktywnych: Lidki, bez której fundacja nie mogłaby działać oraz Marty i Joasi, które dzielnie koordynują poszczególne szkoły.

Dziękujemy również wszystkim osobom spoza fundacji, które przyczyniają się do jej rozwoju.