O nas

Fundacja Junior rozpoczęła swoją działalność w roku 2011, oficjalnie uznanym przez Komisję Europejską za Europejski Rok Wolontariatu. Jesteśmy organizacją pozarządową o charakterze non-profit, opierającą swe działania na zaangażowaniu wolontariuszy.

MISJA

Naszą misją jest rekrutacja wolontariuszy, których zadaniem jest prowadzenie korepetycji dla dzieci mających problemy z nauką oraz organizowanie im czasu wolnego poprzez angażowanie je w różnorodne wydarzenia kulturalne oraz sportowe.

Wierzymy, że szansa rozwoju edukacji, poszerzania kultury osobistej oraz promocji sportu powinna przysługiwać wszystkim dzieciom niezależnie od tego w jakich warunkach są wychowywane. Fundacja Junior wspiera więc rodziny o niskich dochodach, w których ograniczony jest dostęp do edukacji oraz ośrodków kultury i sportu. Naszym celem jest pomoc w budowie społeczeństwa wykształconego, kulturalnego i wysportowanego.

POMAGAMY DZIECIOM ODKRYWAĆ ŚWIAT!

STATUT FUNDACJI

Fundacja Junior oparta jest na trzech filarach:

I – NAUKA

Nasi wolontariusze prowadzą korepetycje dla dzieci, które mają problemy z nauką. To szkoła jest dla dzieci podstawą rozwoju intelektualnego. Chcemy by radziły sobie w niej jak najlepiej.

II – KULTURA

Organizujemy dla naszych podopiecznych seanse filmowe, wyjścia do teatru, warsztaty. Chcemy by dzieci już od najmłodszych lat miały kontakt z ciekawymi wydarzeniami kulturalnymi oraz by wychowywały się świadome bogactwa kultury w najróżniejszych formach.

III – SPORT

Dzieci oprócz nauki i kultury muszą rozwijać się także pod względem sportowym. Dla tego też organizujemy wydarzenia sportowe, które mają na celu obudzić w naszych podopiecznych ducha młodego sportowca.

REFERENCJE

Szkoła Podstawowa nr 40 z Oddz. Integr. im. Mieszka I

Szkoła Podstawowa nr 66 im. Marii Skłodowskiej-Curie

SPRAWOZDANIA

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011 [pdf]

Sprawozdanie finansowe za rok 2011 [pdf]

###

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2012 [pdf]

Sprawozdanie finansowe za rok 2012 [pdf]