Miasto Dzieci

24 kwietnia 2015 Warsztaty

Miasto dzieci to projekt, którego celem jest spojrzenie na miasto z perspektywy dzieci. Projekt bazował na serii 12 warsztatów zorganizowanych w trzech poznańskich szkołach podstawowych, w ramach których dzieci badały, oceniały, projektowały i zmieniały najbliższą im przestrzeń miejską. Celem projektu było z jednej strony obudzenie w dzieciach zainteresowania swoją najbliższą okolicą, a z drugiej strony zbadanie co dla najmłodszych użytkowników miasta jest ważne i jak sprawić, by Poznań stał się im bardziej przyjazny.

WIĘCEJ NA STRONIE PROJEKTU